Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Číčenice   62348   BI 01   0,88A
   2   Číčenice   62348   BI 02   0,41A
   3   Číčenice   62348   BI 03   5,50A
   4   Číčenice   62348   BI 04   3,42A
   5   Číčenice   62348   BI 05   0,46A
   6   Číčenice   62348   BI 06   1,65A
   7   Číčenice   62348   BI 07   0,52A
   8   Číčenice   62348   BI 08   0,41A
   9   Číčenice   62348   DM 1,3,4,5   0,60E
   10   Číčenice   62348   PE    1,55E
   11   Číčenice   62348   RE   0,70E
   12   Číčenice   62348   SV 01   1,13A
   13   Číčenice   62348   SV 02   1,63A
   14   Číčenice   62348   TI 01   1,63E
   15   Číčenice   62348   TI 01   1,63E
   16   Číčenice   62348   TI 01   1,63E
   17   Číčenice   62348   TI 01a   0,20D
   18   Číčenice   62348   TI 01b   0,31E
   19   Číčenice   62348   TI 02   0,62E
   20   Číčenice   62348   VD 01   1,06D
   21   Číčenice   62348   VD 02   3,48D
   22   Číčenice   62348   VD 02   7,77D
   23   Číčenice   62348   ZI 01   0,09E
   24   Číčenice   62348   ZI 02   0,51E
   25   Číčenice   62348   ZS 01   0,01E
   26   Číčenice   62348   ZS 02   0,59E
   27   Číčenice   62348   ZS 03   0,53E
   28   Číčenice   62348   ZV 01   0,19E

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.