Příloha č. 6 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 1)
vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem

pořadové číslo plochyvýčet katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh funkčního využití 2)
12334
   1   Salačova Lhota   1 - bydlení venkovské   1,29A
   2   Salačova Lhota   14 - sport a rekreace   1,16C
   3   Salačova Lhota   15 - sport a rekreace   1,14C
   4   Salačova Lhota   19 - výroba a sklady   1,22D
   5   Salačova Lhota   2 - bydlení venkovské   0,55A
   6   Salačova Lhota   20 - nerušící výroba   0,95D
   7   Salačova Lhota   21 - nerušící výroba   0,60D
   8   Salačova Lhota   3 - bydlení venkovské   1,28A
   9   Salačova Lhota   4 - bydlení venkovské   1,08A
   10   Salačova Lhota   47 - přeložka silnice II/129   0,87E
   11   Salačova Lhota   48 - přeložka silnice II/129   51,00E
   12   Salačova Lhota   5 - bydlení venkovské   1,66A

 


1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A-E
A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení,
B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby,
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace,
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby, apod.),
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.