Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Holice u Olomouce   641227   10/163Z   14,85D
   2   Holice u Olomouce   641227   11/103Z   25,80D
   3   Holice u Olomouce   641227   11/115Z   13,33E
   4   Holice u Olomouce   641227   12/029Z   10,17A
   5   Holice u Olomouce   641227   24/019Z   19,79D
   6   Holice u Olomouce   641227   24/020Z   15,71A
   7   Holice u Olomouce   641227   24/022Z   19,03D
   8   Holice u Olomouce   641227   24/033   14,56D
   9   Chválkovice   710911   20/138Z   10,70E
   10   Povel   710784   13/041Z   11,60A
   11   Řepčín   710946   16/092Z   12,42A
   12   Řepčín   710946   16/138Z   15,17E
   13   Řepčín   710946   31/059Z   10,33E
   14   Slavonín   750387   30/003Z   22,26D
   15   Slavonín   750387   30/005Z   23,43D
   16   Topolany u Olomouce   767760   31/061Z   12,98E
   17   Týneček   772411   19/033Z   11,38E

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.