Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Bavorov   60117    T 01   0,19E
   2   Bavorov   60117   P 01   4,11D
   3   Bavorov   60117   P 02   1,01D
   4   Bavorov   60117   P 03   3,18D
   5   Bavorov   60117   P 04   5,70D
   6   Bavorov   60117   P 05   5,33D
   7   Bavorov   60117   RD 01   0,19A
   8   Bavorov   60117   RD 02   0,21A
   9   Bavorov   60117   RD 03   0,44A
   10   Bavorov   60117   RD 04   0,38A
   11   Bavorov   60117   RD 05   1,27A
   12   Bavorov   60117   RD 06   1,03A
   13   Bavorov   60117   RD 07   0,76A
   14   Bavorov   60117   RD 08   0,39A
   15   Bavorov   60117   RD 09   1,22A
   16   Bavorov   60117   RD 10   1,14A
   17   Bavorov   60117   RD 11   0,84A
   18   Bavorov   60117   RD 12   0,80A
   19   Bavorov   60117   RD 13   1,10A
   20   Bavorov   60117   RD 14   0,68A
   21   Bavorov   60117   RD 15   0,34A
   22   Bavorov   60117   RD 16   2,63A
   23   Bavorov   60117   RD 17   0,39A
   24   Bavorov   60117   RD 18   3,50A
   25   Bavorov   60117   RD 19   2,43A
   26   Bavorov   60117   RD 20   3,13A
   27   Bavorov   60117   RD 21   2,21A
   28   Bavorov   60117   RD 22   3,26A
   29   Bavorov   60117   RD 23   4,46A
   30   Bavorov   60117   RD 24   3,85A
   31   Bavorov   60117   RD 25   2,63A
   32   Bavorov   60117   RD 26   1,50A
   33   Bavorov   60117   RD 27   0,50A
   34   Bavorov   60117   RD 28   0,52A
   35   Bavorov   60117   RD 29   0,55A
   36   Bavorov   60117   RD 30   1,09A
   37   Bavorov   60117   S 01   0,79E
   38   Bavorov   60117   S 02   0,18E
   39   Bavorov   60117   SO 02   0,67A
   40   Bavorov   60117   T 02   0,98E
   41   Bavorov   60117   Z 01   0,36E
   42   Blanice   63665   RD 31   0,71A
   43   Blanice   63665   RD 32   0,37A
   44   Blanice   63665   RD 33   0,82A
   45   Blanice   63665   RD 34   2,18A
   46   Blanice   63665   SO 01   0,52A
   47   Svinětice   76086   RD 35   1,30A
   48   Svinětice   76086   RD 36   0,74A
   49   Svinětice   76086   RD 37   0,70A
   50   Tourov   60119   RD 38   1,67A
   51   Tourov   60119   RD 39   1,07A
   52   Útěšov   67232   RD 40   0,60A

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.