Příloha č. 6 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 1)
vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem

pořadové číslo plochyvýčet katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh funkčního využití 2)
12334
   1   Dolní Dlouhá Loučka   A1   2,02D
   2   Dolní Dlouhá Loučka   B1   1,96A
   3   Dolní Dlouhá Loučka   B2r   2,59A
   4   Dolní Dlouhá Loučka   B3   3,76A
   5   Dolní Dlouhá Loučka   S1   1,02C
   6   Dolní Dlouhá Loučka   V1   0,80C
   7   Dolní Dlouhá Loučka   Vy1   5,23D
   8   Dolní Dlouhá Loučka   Z1   4,88B
   9   Horní Dlouhá Loučka   A3   0,78D
   10   Horní Dlouhá Loučka   B6   0,53A
   11   Horní Dlouhá Loučka   R1   0,56C
   12   Horní Dlouhá Loučka   S2   2,24C
   13   Horní Dlouhá Loučka   Vz/Av   1,09D
   14   Křivá   R2   0,99C
   15   Plinkout   V2   1,95C

 


1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A-E
A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení,
B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby,
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace,
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby, apod.),
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.