Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Nová Sídla   698415   P1   1,13A
   2   Nová Sídla   698415   P2   0,80A
   3   Nová Sídla   698415   P3   0,84A
   4   Nová Sídla   698415   Z1   2,67A
   5   Nová Sídla   698415   Z2   0,90D
   6   Nová Sídla   698415   Z3   2,70D

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.