Příloha č. 6 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 1)
vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem

pořadové číslo plochyoznačení (název) plochyvýměra v hadruh funkčního využití 2)
1234
   1   15 Smíšená výstavba    0,70E
   2   21 RD    0,50A
   3   22 RD -    0,65A
   4   23 RD -    0,82A
   5   24 RD -    0,55A
   6   25 RD -   0,70A
   7   26 RD    5,29A
   8   28 Smíšená výstavba -    0,89A
   9   29 Čerpadlo PHM   0,77D
   10   30 Smíšená výstavba -   1,71D
   11   31 RD - rezerva   1,59A
   12   32 občanská vybavenost - rezerva   0,81E
   13   33 Smíšená výstavba - rezerva   1,19E
   14   34 Smíšená výstavba   1,16A
   15   35 Výrobní území   0,84D
   16   36 sportovní areál   0,66C
   17   37 sportovní areál   2,28C

 


1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A-E
A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení,
B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby,
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace,
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby, apod.),
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.