Příloha č. 6 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 1)
vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem

pořadové číslo plochyvýčet katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh funkčního využití 2)
12334
   1   Trstěnice u Litomyšle   1   0,95A
   2   Trstěnice u Litomyšle   12   0,80A
   3   Trstěnice u Litomyšle   14   0,90A
   4   Trstěnice u Litomyšle   2   0,75A
   5   Trstěnice u Litomyšle   20   4,95A
   6   Trstěnice u Litomyšle   21   0,70A
   7   Trstěnice u Litomyšle   22   0,63A
   8   Trstěnice u Litomyšle   23   1,25A
   9   Trstěnice u Litomyšle   26   0,80A
   10   Trstěnice u Litomyšle   29   0,90A
   11   Trstěnice u Litomyšle   30   0,87A
   12   Trstěnice u Litomyšle   33   0,90A
   13   Trstěnice u Litomyšle   36   6,75A
   14   Trstěnice u Litomyšle   37   1,12A
   15   Trstěnice u Litomyšle   38   0,90B
   16   Trstěnice u Litomyšle   8   0,60A

 


1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A-E
A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení,
B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby,
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace,
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby, apod.),
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.