Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Vodňany   78428   1.1. Historické jádro    0,14E
   2   Vodňany   78428   1.2. Historické jádro   0,35E
   3   Vodňany   78428   10.1. K Benďáku-Jordánský rybník-sádky   2,20E
   4   Vodňany   78428   10.2. K Benďáku-Jordánský rybník-sádky   3,70E
   5   Vodňany   78428   10.3. K Benďáku-Jordánský rybník-sádky   1,95C
   6   Vodňany   78428   10.4. K Benďáku-Jordánský rybník-sádky   1,35C
   7   Vodňany   78428   12.1. Tyršova-sportovní areál Blanice   0,36E
   8   Vodňany   78428   12.2. Tyršova-sportovní areál Blanice   0,92E
   9   Vodňany   78428   12.3. Tyršova-sportovní areál Blanice   0,88E
   10   Vodňany   78428   12.4. Tyršova-sportovní areál Blanice   0,50E
   11   Vodňany   78428   16.1. Podnikatelská výstavba   2,38D
   12   Vodňany   78428   17.1. Podnikatelská výstavba   4,20D
   13   Vodňany   78428   18.1. Podnikatelská výstavba   17,38D
   14   Vodňany   78428   19.1. Průmyslová zóna   3,75D
   15   Vodňany   78428   19.2. Průmyslová zóna   4,13D
   16   Vodňany   78428   2.1. Rechle-Tyršova-sádky   0,75A
   17   Vodňany   78428   2.2. Rechle-Tyršova-sádky   2,35E
   18   Vodňany   78428   20.1. Čežárka-železnice   1,25D
   19   Vodňany   78428   21.1. Podnikatelská výstavba   12,90D
   20   Vodňany   78428   29.1. Výrobní areál   5,00D
   21   Vodňany   78428   3.1. Tylova-Mlýnská-Tyršova-Blanice Dr. Hajského   0,50B
   22   Vodňany   78428   30.1. Obytná zóna   1,70A
   23   Vodňany   78428   30.2. Obytná zóna   0,95A
   24   Vodňany   78428   31.1. Škornička   1,40C
   25   Vodňany   78428   32.1. Budějovická-železnice-potok   1,38A
   26   Vodňany   78428   32.2. Budějovická-železnice-potok   0,25A
   27   Vodňany   78428   33.1. Jihočeská drůbež-ČOV-železnice   1,04D
   28   Vodňany   78428   33.2. Jihočeská drůbež-ČOV-železnice   3,78D
   29   Vodňany   78428   34.1. Podnikatelská zóna   3,00D
   30   Vodňany   78428   34.2. Podnikatelská zóna   0,63D
   31   Vodňany   78428   35.1. Smíšená zóna   6,60E
   32   Vodňany   78428   36.1. Obytná zóna   4,25B
   33   Vodňany   78428   40.1. Skládka domovního odpadu RUMPOLD   
   34   Vodňany   78428   40.2. Skládka domovního odpadu RUMPOLD   
   35   Vodňany   78428   7.1. Prostor "V Líse"   E
   36   Vodňany   78428   8.1. Holečkova-Palackého-Bavorovská-železnice   4,00E
   37   Vodňany   78428   8.2. Holečkova-Palackého-Bavorovská-železnice   3,00E
   38   Vodňany   78428   8.3. Holečkova-Palackého-Bavorovská-železnice   2,00E
   39   Vodňany   78428   8.4. Holečkova-Palackého-Bavorovská-železnice   2,25E
   40   Vodňany   78428   8.5. Holečkova-Palackého-Bavorovská-železnice   1,52E
   41   Vodňany   78428   8.6. Holečkova-Palackého-Bavorovská-železnice   1,90E
   42   Vodňany   78428   8.7. Holečkova-Palackého-Bavorovská-železnice   1,25C
   43   Vodňany   78428   9.1. Bavorovská-nám. 5. května-K Benďáku   4,80A
   44   Vodňany   78428   9.2. Bavorovská-nám. 5. května-K Benďáku   2,25A

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.