Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Hájek u Bavorova   63666   B1   0,79A
   2   Hájek u Bavorova   63666   B2   0,53A
   3   Hájek u Bavorova   63666   B3   0,98A
   4   Hájek u Bavorova   63666   B4   0,39A
   5   Hájek u Bavorova   63666   S01   0,33A
   6   Hájek u Bavorova   63666   S02   0,74A
   7   Hájek u Bavorova   63666   S03   0,99A
   8   Hájek u Bavorova   63666   SV1   0,63D
   9   Hájek u Bavorova   63666   SV2   0,69D
   10   Hájek u Bavorova   63666   TI1   0,54E

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.