Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Černěves u Libějovic   68194   Z16   2,96A
   2   Černěves u Libějovic   68194   Z17   0,81A
   3   Černěves u Libějovic   68194   Z18   0,98A
   4   Černěves u Libějovic   68194   Z20   0,45A
   5   Černěves u Libějovic   68194   Z21   0,70E
   6   Černěves u Libějovic   68194   Z22   6,90E
   7   Černěves u Libějovic   68194   Z23   1,47B
   8   Černěves u Libějovic   68194   Z24   1,73A
   9   Černěves u Libějovic   68194   Z4   0,98A
   10   Černěves u Libějovic   68194   Z6   0,63A
   11   Libějovice   68195   Z1   1,95A
   12   Libějovice   68195   Z10   9,20C
   13   Libějovice   68195   Z2   0,90A
   14   Libějovice   68195   Z3   0,82A
   15   Libějovice   68195   Z5   1,80A
   16   Libějovice   68195   Z7   0,34E
   17   Libějovice   68195   Z8   1,30E
   18   Libějovice   68195   Z9   0,02A
   19   Nestanice   68196   Z11   0,06A
   20   Nestanice   68196   Z13   0,69A
   21   Nestanice   68196   Z14   0,30E
   22   Nestanice   68196   Z15   2,20A

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.