Příloha č. 6 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 1)
vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem

pořadové číslo plochyvýčet katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh funkčního využití 2)
12334
   1   České Velenice   Areál ŽOS   2,13D
   2   České Velenice   Dětská hřiště-Za Humny   2,81C
   3   České Velenice   Hospodářský park   4,20D
   4   České Velenice   Hospodářský park   1,02D
   5   České Velenice   Hospodářský park   1,93D
   6   České Velenice   Hospodářský park   5,56D
   7   České Velenice   Hospodářský park   25,75D
   8   České Velenice   Hospodářský park   8,51D
   9   České Velenice   Hospodářský park   2,02D
   10   České Velenice   Hospodářský park   4,67D
   11   České Velenice   Na Lukách   2,13A
   12   České Velenice   Na Lukách   1,85A
   13   České Velenice   Na Lukách   1,09A
   14   České Velenice   Na Lukách   0,66A
   15   České Velenice   Nová Cejle   2,13A
   16   České Velenice   Nová Cejle   1,46A
   17   České Velenice   Nová Cejle   1,82A
   18   České Velenice   Nová Cejle   2,72A
   19   České Velenice   Nová Cejle   0,86A
   20   České Velenice   Park s dětským hřištěm-Pod hřbitovem   0,66C
   21   České Velenice   Pastviny   2,15A
   22   České Velenice   Pastviny   0,81A
   23   České Velenice   Pastviny   0,55A
   24   České Velenice   Pastviny   1,72A
   25   České Velenice   Pod hřbitovem   0,91A
   26   České Velenice   Pod Hřbitovem   1,58B
   27   České Velenice   Podlesí   1,29A
   28   České Velenice   Rekr. areál-U Lužnice I   3,34C
   29   České Velenice   Rekr. areál-U Lužnice II   1,14C
   30   České Velenice   Rekr. areál-U Lužnice III   1,38C
   31   České Velenice   Rekr. areál-U Lužnice IV   7,65A
   32   České Velenice   Rekreační areál-Cihelna   2,14C
   33   České Velenice   Rekreační areál-Cihelna   1,95A
   34   České Velenice   Sady, zahrady za garážemi   1,18C
   35   České Velenice   Sídliště Na Sadech - lokální centrum   0,88E
   36   České Velenice   Sport. areál-u stadionu   2,53C
   37   České Velenice   Sport. areál-Za Humny   1,48C
   38   České Velenice   Trakční napájecí stan. s rozvodnou   1,01E
   39   České Velenice   Třída Čsl. Legií   0,77B
   40   České Velenice   U celnice   0,77B
   41   České Velenice   U celnice II   0,92B
   42   České Velenice   U nádraží   0,58B
   43   České Velenice   U Vodárny   0,63A
   44   České Velenice   Ul. Jungmanova   0,55B
   45   České Velenice   Ul. Ravoluční II (u nádraží)   1,02D
   46   České Velenice   Ul. Revoluční - městské centrum   3,89E
   47   České Velenice   Ul. Vitorazská - DPS   0,55B
   48   České Velenice   Za Humny   1,89A
   49   České Velenice   Za Humny   2,11A
   50   České Velenice   Za Humny   1,67A
   51   České Velenice   Zahrád. lokalita Podlesí   2,46C
   52   České Velenice   Žižkovo předměstí   5,58A
   53   České Velenice   Žižkovo předměstí   1,86A
   54   České Velenice   Žižkovo předměstí   1,22A

 


1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A-E
A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení,
B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby,
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace,
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby, apod.),
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.