Příloha č. 6 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 1)
vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem

pořadové číslo plochyvýčet katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh funkčního využití 2)
12334
   1   Plumlov   areál průmyslové výroby Na závesných   1,26D
   2   Plumlov   areál průmyslové výroby Za dvorem II   1,13D
   3   Plumlov   areál průmyslové výroby Za dvorem II   1,09D
   4   Plumlov   areál výrobních služeb Za dvorem I   1,07D
   5   Plumlov   golfové hřiště   22,94C
   6   Plumlov   Na Balkáně I   0,66A
   7   Plumlov   Na Balkáně II   0,50A
   8   Plumlov   nad přehradou   1,73A
   9   Plumlov   penzion nad pláží   1,40B
   10   Plumlov   penzion pod boží mukou   0,81B
   11   Plumlov   pláž U přehrady   4,29C
   12   Plumlov   sportovní areálnad Bydelcem   2,40C
   13   Plumlov   Stará cesta   2,32A
   14   Plumlov   školní hřiště v podzámčí   0,96C
   15   Plumlov   U boží muky   1,97A
   16   Plumlov   U boží muky II   1,65A
   17   Plumlov   V sičce I   2,16A
   18   Plumlov   V sičce II   1,97A
   19   Plumlov   zahrádky ve zmoli   1,48A
   20   Soběsuky u Plumlova   Trávník II   0,68A
   21   Soběsuky u Plumlova   u Okluky   1,01A
   22   Žárovice   jihozápad   0,98A
   23   Žárovice   u lesa   2,31A
   24   Žárovice   u lesa I   0,75A

 


1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A-E
A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení,
B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby,
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace,
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby, apod.),
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.