Příloha č. 6 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 1)
vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem

pořadové číslo plochyvýčet katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh funkčního využití 2)
12334
   1   Mostkovice   Benátská I.   3,45A
   2   Mostkovice   Benátská II.   3,13A
   3   Mostkovice   dům s pečovatelskou službou Pod lesem   0,62B
   4   Mostkovice   jízdárna   1,19C
   5   Mostkovice   Jižní ulice   0,54A
   6   Mostkovice   nákupní centrum Prostějovská ulice   1,70D
   7   Mostkovice   plochy průmyslové výroby v trati Záhumenky   1,71D
   8   Mostkovice   sad   4,59A
   9   Mostkovice   Za panskou stodolou II.   1,01A
   10   Mostkovice   Za panskou stodolou III.   1,80A
   11   Mostkovice   Záhumenky I.   0,60A
   12   Mostkovice   Záhumenky II.   0,90A
   13   Stichovice   sportovní plocha pod hrází I.   0,88C
   14   Stichovice   sportovní plocha pod hrází II.   0,60C
   15   Stichovice   ul. Za stodolami   1,42A
   16   Stichovice   Za dědinou I.   1,37A
   17   Stichovice   Za dědinou II.   1,46A
   18   Stichovice   Za dědinou III.   2,12A
   19   Stichovice   Za panskou stodolou IV.   1,30A

 


1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A-E
A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení,
B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby,
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace,
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby, apod.),
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.