Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Buškovice   616320   PV3 - výroba - průmyslová výroba a skladování   6,91A
   2   Buškovice   616320   VH1 - vodní a vodoh. plochy   6,75E
   3   Hlubany   723282   BI12 - bydlení individuální   7,37A
   4   Hlubany   723282   BI3 - bydlení individuální   14,84A
   5   Hlubany   723282   PV2 - výroba - průmyslová výroba a skladování   39,27D
   6   Hlubany   723282   SV2 - smíšené výrobní plochy   6,09D
   7   Letov   723304   DS1 - dopravní infrastruktura - silnice   11,59E
   8   Podbořany   723231   BI16 - bydlení individuální   6,30A
   9   Podbořany   723231   BI19 - bydlení individuální   12,68A
   10   Podbořany   723231   DS2 - dopravní infrastruktura - silnice   8,33E
   11   Podbořany   723231   OS3 - občanské vybavení - sport   30,37C
   12   Podbořany   723231   OS4 - občanské vybavení - sport   151,90C
   13   Sýrovice   736546   DS9 - dopravní infrastruktura - silnice   6,07E

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.