Příloha č. 6 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 1)
vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem

pořadové číslo plochyvýčet katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh funkčního využití 2)
12334
   1   Služín   B11   0,75A
   2   Služín   P2   1,45D
   3   Služín   P3   0,68D
   4   Služín   U1   6,95E
   5   Stařechovice   B2   0,94A
   6   Stařechovice   B3   0,58A
   7   Stařechovice   P1   1,33D
   8   Stařechovice   U2   7,00E
   9   Stařechovice   U3   0,95E
   10   Stařechovice   U4   2,00E
   11   Stařechovice   U5   2,40E
   12   Stařechovice   U6   1,00E
   13   Stařechovice   U7   18,00E
   14   Stařechovice   V1   0,93D

 


1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A-E
A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení,
B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby,
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace,
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby, apod.),
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.