Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Krabonoš   70573   16B, 17B, 18B, 19B, 21B   9,50A
   2   Krabonoš   70573   1V, 3V   3,62D
   3   Krabonoš   70573   20SO   1,41E
   4   Krabonoš   70573   22OS   2,86C
   5   Krabonoš   70573   7OV   0,41B
   6   Nová Ves nad Lužnicí   70575   1V, 3V   3,62D
   7   Nová Ves nad Lužnicí   70575   4B, 5B, 9B, 11B, 12B, 25B, 27B, 28B   12,37A
   8   Nová Ves nad Lužnicí   70575   7OV   0,41B

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.