Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Truskovice   65112   Pn1   1,20D
   2   Truskovice   65112   Pn2   0,60D
   3   Truskovice   65112   Sn1   1,10A
   4   Truskovice   65112   Sn2   2,10A
   5   Truskovice   65112   Sn3   1,10A
   6   Truskovice   65112   Sn4   1,80A

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.