Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh využití
123456
   1   Nepomyšl   703516   11   0,95C
   2   Nepomyšl   703516   12   1,18D
   3   Nepomyšl   703516   1b   0,64A
   4   Nepomyšl   703516   1c   1,18A
   5   Nepomyšl   703516   1d   2,99A
   6   Nepomyšl   703516   6a   0,97A
   7   Nepomyšl   703516   8   2,89D
   8   Nepomyšl   703516   8   4,92D
   9   Nepomyšl   703516   9   0,92C
   10   Nepomyšl   703516   9   0,92C

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.