Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hanavrhované využití
123456
   1   Hulín   649309   splavnění Moravy   15,10E
   2   Hulín   649309   Záhlinická VII   10,79D

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.