Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název plochy)výměra v hadruh využití
123456
   1   Újezd u Vodňan   77361    Z 8 - SO smíšená obytná   1,40A
   2   Vodňany   78428    Z1 - SO smíšená obytná    0,50A
   3   Vodňany   78428   Z2 - OS Občanská vybavenost - sportovní zařízení   0,80E
   4   Vodňany   78428   Z3 - DP dopravní infrastruktura - parkoviště   0,50E
   5   Vodňany   78428   Z4 - DP dopravní infrastruktura - parkoviště   0,50E
   6   Vodňany   78428   Z5 - DP dopravní infrastruktura - parkoviště   0,50E
   7   Vodňany   78428   Z6 - SO smíšená obytná    2,50A

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.