Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název plochy)výměra v hadruh využití
123456
   1   Křepice u Vodňan   75572   B12   0,28A
   2   Křepice u Vodňan   75572   B6   0,21A
   3   Křepice u Vodňan   75572   B7   0,10A
   4   Křepice u Vodňan   75572   B8   0,08A
   5   Křepice u Vodňan   75572   Sb+p9   0,53A
   6   Stožice   75574   B10   0,17A
   7   Stožice   75574   B2   3,14A
   8   Stožice   75574   B3   0,16A
   9   Stožice   75574   B4   0,17C
   10   Stožice   75574   Sb+o14   2,41A
   11   Stožice   75574   TV1   0,74E
   12   Stožice   75574   Vp12   0,92D

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.