Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změnySEZNAM VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH NAD 10 HA23)

pořadové číslo plochynázev katastrálních územíkód katastrálních územíoznačení (název plochy)výměra v hadruh využití
123456
   1   Křepice u Vodňan   75572   (2/3) B - Bydlení   0,20A
   2   Stožice   75574   (2/1) TV - Technická vybavenost    5,27D
   3   Stožice   75574   (2/2) B - Bydlení   0,23A
   4   Stožice   75574   (2/4) B - Bydlení   0,20A

 


23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.