Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):169
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 945/3, Ostrava
* identifikační číslo :44745729
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. HALUZA JAROSLAV, OSTRAVA 1
číslo autorizace : 523

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání11) nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 12)12.12.2005 UZ/7/52/2005 
Návrh zahájení projednání 13.8.2007  
stanovisko ministerstva 13)18.10.2007  
vydání 14)22.2.2008 UZ/21/32/2008 
nabytí účinnosti 28.3.2008  
Ukončení platnosti ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 50000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:21.2.2012 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


10) § 162 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
11) § 187 odst. 4 stavebního zákona.
12) § 42 odst. 1 stavebního zákona.
13) § 38 odst. 3 stavebního zákona.
14) § 51 odst. 3 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.