Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):177
Pořizovatel:KÚ Libereckého kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :SAUL, s.r.o., U Domoviny 491/1, Liberec
* identifikační číslo :43224229
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. HRON VLADISLAV, LIBEREC
číslo autorizace : 1598

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání11) nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 12)19.12.2006 Usnesení Zastupitelstva LK č. č. 376/06/ZK ze dne 19.12.2006  
Návrh zahájení projednání 30.11.2007 společné jednání, druhé SJ 12.11.2010 
stanovisko ministerstva 13)3.6.2011  
vydání 14)21.12.2011 11. zastupitelstvo LK rozhodlo 13.12.2011 
nabytí účinnosti 22.1.2012  
Ukončení platnosti ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:29.3.2012 
Zaznamenal(a):Ing. Věra Sedláčková 
Telefon:485226431 
Email:vera.sedlackova@kraj-lbc.cz 

 


10) § 162 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
11) § 187 odst. 4 stavebního zákona.
12) § 42 odst. 1 stavebního zákona.
13) § 38 odst. 3 stavebního zákona.
14) § 51 odst. 3 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.