Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):207
Pořizovatel:KÚ Královéhradeckého kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
* identifikační číslo :45274886
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
číslo autorizace : 750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání11) nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 12)24.10.2006 č. usnesení ZK/17/1039/2006 - zad. UP VUC Královéhradeckého kraje 
Návrh zahájení projednání 27.5.2010 společné jednání o návrhu 26.11.2008, opakované spol. jednání o návrhu 22.6.2010 
stanovisko ministerstva 13)3.9.2010 29158/2010-81 
vydání 14)8.9.2011 č. usnesení ZK 22/1564/2011 
nabytí účinnosti 16.11.2011  
Ukončení platnosti ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:30.3.2012 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


10) § 162 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
11) § 187 odst. 4 stavebního zákona.
12) § 42 odst. 1 stavebního zákona.
13) § 38 odst. 3 stavebního zákona.
14) § 51 odst. 3 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.