Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):217
Pořizovatel:KÚ Moravskoslezského kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, Praha 7
* identifikační číslo :26483734
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. BERÁNEK KAREL, PRAHA 8
číslo autorizace : 1942

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání11) nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 12)21.2.2008 Usnesení č. 22/1971, doplnění zadání 24.4.2008, usnes. č. 23/2012 
Návrh zahájení projednání 30.10.2008 Společné jednání s DO, § 37 SZ 
stanovisko ministerstva 13)12.7.2009 čj. 19965/09-81/903, 6.4.2010 po opakovaném projednání 
vydání 14)22.12.2010 Vydání OOP 
nabytí účinnosti 4.2.2011  
Ukončení platnosti ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:23.2.2011 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


10) § 162 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
11) § 187 odst. 4 stavebního zákona.
12) § 42 odst. 1 stavebního zákona.
13) § 38 odst. 3 stavebního zákona.
14) § 51 odst. 3 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.