Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):218
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :ECOLOGICAL CONSULTING, a.s., Na Střelnici 48, Olomouc
* identifikační číslo :25873962
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. ČEHOVSKÁ IRENA, OLOMOUC
číslo autorizace : 1437

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 14.2.2008  
Možnost využití schválení 9)20.2.2009 UZ/4/39/2009 
Ověření aktuálnosti potvrzení 14.11.2018  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Záznam proveden dne:14.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


8) § 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.
9) § 30 odst. 4 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.