Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):219
Pořizovatel:KÚ Středočeského kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :AURS, spol. s r.o., Hládkov 920/12, Praha 6
* identifikační číslo :25086103
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. KÖRNER MILAN, KLADNO
číslo autorizace : 25

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání11) nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 12)18.6.2008 Usnesení č.38-26/2008/ZK 
Návrh zahájení projednání 2.5.2011 veřejné projednání (§39 SZ) 
stanovisko ministerstva 13)17.1.2011 č,j, 44 140/2010 - 81/1226 
vydání 14)19.12.2011 rozhodnutí o vydání ZÚR Zastupitelstvem kraje (usn. č.4-20/2011/ZK) 
nabytí účinnosti 22.2.2012 č.j. 000687/2012/KUSK 
Ukončení platnosti ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:29.1.2020 
Zaznamenal(a):Lenka Vyšatová 
Telefon:257280700 
Email:vysatoval@kr-s.cz 

 


10) § 162 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
11) § 187 odst. 4 stavebního zákona.
12) § 42 odst. 1 stavebního zákona.
13) § 38 odst. 3 stavebního zákona.
14) § 51 odst. 3 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.