Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):261
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Dopravní projektování, spol. s r. o., Janáčkova 12, Ostrava -Moravská Ostrava
* identifikační číslo :25361520
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. SALVETOVÁ HELENA, OSTRAVA - PORUBA
číslo autorizace : 864

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 20.2.2009  
Možnost využití schválení 9)16.9.2010 UR/47/39/2010 
Ověření aktuálnosti potvrzení 14.11.2018  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 25000 
Záznam proveden dne:15.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


8) § 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.
9) § 30 odst. 4 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.