Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie specifické oblasti SOB 4 Karvinsko
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):265
Pořizovatel:MMR 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o., Spartakovců 6014/3, Ostrava
* identifikační číslo :562963
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. GAJDUŠEK PETR, OSTRAVA - DUBINA
číslo autorizace : 969

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 2.9.2010 předání zhotoviteli 
Možnost využití schválení 9)30.12.2010 souvislost s plněním úkolu MMR z PÚR ČR 2008 (čl. 72) 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 1.6.2021 dle § 30 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Záznam proveden dne:25.9.2012 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


8) § 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.
9) § 30 odst. 4 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.