Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):286
Pořizovatel:MMR 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, Praha 7
* identifikační číslo :26483734
* projektant:jméno a příjmení : Ing. Ph.D. WICHSOVÁ MARIE, PRAHA 1
číslo autorizace : 0009348

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 19.11.2010 předání zhotoviteli 
Možnost využití schválení 9)31.5.2012 souvislost s plněním úkolu MMR z PÚR ČR 2008 (čl. 114) 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 15.4.2015 na základě aktualizace č. 1 PÚR ČR z roku 2015 

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Záznam proveden dne:29.1.2020 
Zaznamenal(a):Lenka Vyšatová 
Telefon:257280700 
Email:vysatoval@kr-s.cz 

 


8) § 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.
9) § 30 odst. 4 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.