Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:ZÚR MSK - aktualizace č. 1
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):295
Pořizovatel:KÚ Moravskoslezského kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, Praha 7
* identifikační číslo :26483734
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. BERÁNEK KAREL, PRAHA 8
číslo autorizace : 1942

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání11) nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 12)5.9.2012 Usnesení č. 25/2512 
Návrh zahájení projednání   
stanovisko ministerstva 13)  
vydání 14)  
nabytí účinnosti 21.11.2018 Usnesení č. 9/957 
Ukončení platnosti ke dni   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:3.9.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


10) § 162 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
11) § 187 odst. 4 stavebního zákona.
12) § 42 odst. 1 stavebního zákona.
13) § 38 odst. 3 stavebního zákona.
14) § 51 odst. 3 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.