Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Vysočina

Název VÚC Datum Akce  
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 22.11.2008 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 23.10.2012 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie pro ověření lokalizace a rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany 7.12.2015 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 - II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy 1.2.2014 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 7.10.2016 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 7.10.2016 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 7.11.2020 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie - 2. aktualizace 7.11.2020 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie "přeložka I/23 Telč" 6.3.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 30.12.2017 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 14.6.2019 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 18.6.2019 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 13.4.2021 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha