Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Vysočina

Název VÚC Datum Akce  
Zásady územního rozvoje kraje Vysočina 22.11.2008 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace č. 1 23.10.2012 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie pro ověření lokalizace a rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany 7.12.2015 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 - II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy 1.2.2014 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace č. 2 7.10.2016 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace č. 3 7.10.2016 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace č. 4 21.6.2016 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie - 2. aktualizace "Ověření lokalizace a rozsahu rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany" 6.3.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie "přeložka I/23 Telč" 6.3.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace č. 5 30.12.2017 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace č. 6 27.3.2018 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha