Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Jihomoravský

Název VÚC Datum Akce  
Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Generel dopravy Jihomoravského kraje 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Urbanistická studie Lednicko-valtického areálu, 2.etapa 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Studie rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka - hranice JMK 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno - Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice II/416 Žatčany - Slavkov u Brna 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie prověření variant Křenovické spojky 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka - Sudice 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice - Kožušice 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 3.11.2016 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 27.2.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno 15.1.2019 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
  Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Test 1.1.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
        Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
        Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
        Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
        Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Test   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
        Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
  Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha