Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Jihomoravský

Název VÚC Datum Akce  
Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Generel dopravy Jihomoravského kraje 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Urbanistická studie Lednicko-valtického areálu, 2.etapa 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Studie rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka - hranice JMK 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno - Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice II/416 Žatčany - Slavkov u Brna 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie prověření variant Křenovické spojky 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka - Sudice 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice - Kožušice 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 3.11.2016 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 27.2.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 9.2.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno 15.1.2019 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 31.10.2020 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 31.10.2020 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha