Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Olomoucký

Název VÚC Datum Akce  
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 28.3.2008 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území Olomouckého kraje 14.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 14.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih 14.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech RO2 Šumperk-Zábřeh-Mohelnice, RO3 Lipník nad Bečvou-Hranice, RO4 Uničov-Litovel, RO5 Jeseník a RO7 Prostějov 31.1.2013 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 14.7.2011 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC1 Plumlovsko 14.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 - ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje 14.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Posouzení lokalit suchých nádrží Jeřmaň VP2 a Mohelnice VP3 14.11.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Posouzení účelu a potřebnosti vodní nádrže Žeravice 14.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie problémových úseků silnice II/449 v koridoru Červenka - Smržice 14.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje 14.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie rekreačního celku Jeseníky 14.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (RO6) a plochy veřejného logistického centra Přerov včetně terminálu kontejnerové do 14.11.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 14.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie problémových úseků v trase sil. II/367 na území obcí Bedihošť, Čehovice, Čelčice, Klenovice na Hané a Obědkovice 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje 4.9.2014 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie E1 Vedení 400 kV Nošovice - Prosenice a napojení velkého energetického zdroje na území Olomouckého kraje 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie VP5 Suchá nádrž Splav 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
ÚS VP1 Návrh vodovodu - napoj. vod. zdrojů Leština, Hrabová, Zvole a Lukavice na úpravnu vody Dubicko a propojení úpravny se skupinovýn vodovodem Litovel a VP4 ÚR - koridor pro vod. přivaděč Hanušovic 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie E3 Vedení VTL plynovodu Javorník - Bílá Voda (E010) a VTL plynovodu Žulová - Javorník (E15) 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti RO1 Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie D3 Přeložka silnice I/44 v úseku Jeseník - Mikulovice 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov - silnice R 35 16.1.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech RO2 Šumperk - Zábřeh - Mohelnice, RO3 Lipník nad Bečvou - Hranice, RO5 Jeseník a RO7 Prostějov po aktualizaci 31.1.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie D6 modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku Jindřichov - Bohutín 26.2.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie křížení silnice II/150 s rychlostní silnicí R46 na území Prostějova a Posouzení polohy koridoru přeložky silnice II/150 v území kolem Prostějova 29.5.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny 1.7.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC1-12 na území Olomouckého kraje a rekreačního celku Jeseníky - doplnění 15.10.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 15.11.2019 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie - Posouzení koridorů přeložek I/11 v oblasti Olšan 24.11.2015 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie - Územní souvislosti přeložky silnice II/444 na území Mohelnice a Moravičan s vazbou na dálnici D 35 26.9.2016 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 19.5.2017 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 10.8.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 19.3.2019 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Posouzení prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje 16.8.2018 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 14.1.2019 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Alktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 25.2.2019 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha