Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Moravskoslezský

Název VÚC Datum Akce  
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 4.2.2011 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie specifické oblasti SOB 4 Karvinsko 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     ZÚR MSK - aktualizace č. 1 21.11.2018 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území MSK 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných a prostorových rozměru v krajině MSK 31.5.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Cílové charakteristiky krajny MSK 25.6.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     ÚS Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných a prostorových rozměru v krajine MSK - doplnění 31.5.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Sídelní struktura Moravskoslezského kraje 13.2.2015 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     ÚS Posouzení záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje 31.5.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vyhodnocení umístění velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje 6.2.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vedení silnice I/56 v úseku Opava - Ostrava v aktualizovaných parametrech 2016 27.11.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Pustevny 21.5.2021 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     ZÚR MSK - aktualizace č. 2 13.12.2018 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     ZÚR MSK - aktualizace č. 3 13.12.2018 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Územní systém ekologické stability MSK 6.6.2019 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vedení silnice I/57 Kunín - Šenov - Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018 18.7.2019 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     ZÚR MSK - aktualizace č. 5 31.7.2021 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha