Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Moravskoslezský

Název VÚC Datum Akce  
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 4.2.2011 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie specifické oblasti SOB 4 Karvinsko 30.12.2010 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje - aktualizace č. 1 21.11.2018 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území MSK 28.2.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných a prostorových rozměru v krajině MSK 3.6.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Cílové charakteristiky krajny MSK 25.6.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     ÚS Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných a prostorových rozměru v krajine MSK - doplnění 29.7.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Sídelní struktura Moravskoslezského kraje 13.2.2015 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     ÚS Posouzení záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje 4.1.2016 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vyhodnocení umístění velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje 6.2.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vedení silnice I/56 v úseku Opava - Ostrava v aktualizovaných parametrech 2016 27.11.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha