Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Zlínský

Název VÚC Datum Akce  
12.12.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Regulační plán Poznávací stezka Pustevny-Radhošť 15.6.2010 Návrh - zahájení projednání   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie dopadů strategické průmyslové zóny Holešov 21.8.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Identifikace nezbytných nezastavitelných částí krajiny Zlínského kraje 15.4.2016 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie klasifikace ploch a koridorů ÚSES ZÚR ZK 15.8.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie krajiny obcí Zlámanec a Kelníky 18.1.2016 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie posouzení pravobřežní komunikace 15.8.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie propojení R49 a I/57 MÚK Pozděchov 15.8.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie přeložky silnice I/69 obchvat Lutoniny 15.8.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Přepravní zařízení – Kasárna 23.6.2015 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Přepravní zařízení – Kohútka 23.6.2015 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Rekreační oblast Vsetínská Bečva 12.12.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru 4.12.2014 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území ZK ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území 8.7.2011 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu 1.7.2011 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky 15.8.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č. 280 12.12.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Řešení problematiky poutního místa Svatý Hostýn 8.9.2009 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Silnice I/55 - obchvat Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu 6.8.2010 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie US 25 Zlín Růmy 21.12.2016 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie uspořádání území ZK 15.8.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Využití ploch po těžbě štěrkopísku Napajedla-Spytihněv 14.2.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko 15.11.2010 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera 10.3.2016 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 23.10.2008 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Zásady územního rozvoje Zlínského kraje - aktualizace č.1 5.10.2012 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Zásady územního rozvoje Zlínského kraje - aktualizace č.2 22.11.2017 Návrh - zahájení projednání   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha