Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Zlínský

Název VÚC Datum Akce  
     Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 5.10.2012 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 27.11.2018 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 10.2.2020 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 14.9.2020 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Regulační plán Poznávací stezka Pustevny-Radhošť 15.6.2010 Návrh - zahájení projednání   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie "Jihovýchodní obchvat Luhačovic" 7.9.2020 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie dopadů strategické průmyslové zóny Holešov 20.5.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Identifikace nezbytných nezastavitelných částí krajiny Zlínského kraje 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie klasifikace ploch a koridorů ÚSES ZÚR ZK 20.5.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie krajiny obcí Zlámanec a Kelníky 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie posouzení pravobřežní komunikace 20.5.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie propojení R49 a I/57 MÚK Pozděchov 20.5.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie přeložky silnice I/69 obchvat Lutoniny 20.5.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Přepravní zařízení – Kasárna 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Přepravní zařízení – Kohútka 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Pustevny 21.5.2021 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Rekreační oblast Vsetínská Bečva 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území ZK ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č. 280 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Řešení problematiky poutního místa Svatý Hostýn 26.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Silnice I/55 - obchvat Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu 20.5.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie US 25 Zlín Růmy 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie uspořádání území ZK 20.5.2019 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Využití ploch po těžbě štěrkopísku Napajedla-Spytihněv 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko 26.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera 27.11.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 23.10.2008 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha