Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Středočeský

Název VÚC Datum Akce  
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 22.2.2012 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice 15.4.2015 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 26.8.2015 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Brdy 11.12.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 4.9.2018 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 28.6.2016 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     4. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 19.9.2017 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 25.6.2018 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 29.4.2019 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 25.11.2019 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 3.8.2020 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 14.12.2020 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha