Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Středočeský

Název VÚC Datum Akce  
ÚPG VÚC Mladoboleslavsko 12.7.2003 Koncept řešení - zahájení projednání   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 22.2.2012 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice 31.5.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 26.8.2015 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Brdy 11.12.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 4.9.2018 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 28.6.2016 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha