Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Jihočeský

Název VÚC Datum Akce  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 7.11.2011 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Urbanistická studie přeložky silnice II/141Číčenice 12.3.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice I/34 u obce Lásenice 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Šumava 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Třeboňsko - Novohradsko 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Orlicko 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie sinice II/156 Nové Hrady - hraniční přechod Vyšné / Hőhenberg 21.11.2007 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie letiště Tchořovice 12.3.2009 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vltavy v úseku Týn nad Vltavou-České Budějovice 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Hůry - vědecko-technický park 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Generel krajinného rázu Jihočeského kraje 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie veřejného logistického centra Č.Budějovice-Nemanice a severní silniční tangenta města Č.Budějovice 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 6.1.2015 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie „Železniční napojení KIápy na systém ŠED, úsek Nová Pec – Klápa“ 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 6.1.2016 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     2. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 6.1.2016 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie prověření úpravy a dořešení koridoru obchvatu města Trhové Sviny 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 22.9.2016 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     5. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 9.3.2017 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 9.3.2018 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Lipensko - odstranění disparit rozvoje území a nastartování oblasti Horního a Dolního Lipenska 2.5.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník 20.1.2011 Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie průmyslové zóny letiště České Budějovice 24.11.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
  Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
  Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Vyhledávací studie Jižní obchvat Dolního Bukovska (podklad pro aktualizaci zásad územního rozvoje) 10.5.2019 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha