Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Jihočeský

Název VÚC Datum Akce  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 7.11.2011 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Urbanistická studie přeložky silnice II/141Číčenice 12.3.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie silnice I/34 u obce Lásenice 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Šumava 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Třeboňsko - Novohradsko 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Orlicko 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie sinice II/156 Nové Hrady - hraniční přechod Vyšné / Hőhenberg 21.11.2007 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie letiště Tchořovice 12.3.2009 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vltavy v úseku Týn nad Vltavou-České Budějovice 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Hůry - vědecko-technický park 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Generel krajinného rázu Jihočeského kraje 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie veřejného logistického centra Č.Budějovice-Nemanice a severní silniční tangenta města Č.Budějovice 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 6.1.2015 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie „Železniční napojení KIápy na systém ŠED, úsek Nová Pec – Klápa“ 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 6.1.2016 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     2. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 6.1.2016 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie prověření úpravy a dořešení koridoru obchvatu města Trhové Sviny 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 22.9.2016 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     5. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 9.3.2017 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 9.3.2018 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Lipensko - odstranění disparit rozvoje území a nastartování oblasti Horního a Dolního Lipenska 2.5.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník 20.1.2011 Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie průmyslové zóny letiště České Budějovice 24.11.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Vyhledávací studie Jižní obchvat Dolního Bukovska (podklad pro aktualizaci zásad územního rozvoje) 10.5.2019 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha