Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Plzeňský

Název VÚC Datum Akce  
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje 17.10.2008 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Český les - jih 19.12.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Plzeň - jihovýchod 19.12.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Plzeň - jihozápad 20.12.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 1.4.2014 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Šumava 18.12.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje 4.6.2019 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Posouzení podmínek pro vodní turistiku v Plzeňském kraji 17.6.2019 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Variantní řešení změn na vybrané silniční síti v Plzeňském kraji 14.5.2014 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 29.9.2018 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 12.2.2018 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 24.1.2019 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Brdy 11.12.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha