Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Karlovarský

Název VÚC Datum Akce  
     Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 13.7.2018 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary 25.5.2014 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Test   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 23.3.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje - aktualizace 4.6.2019 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie horských oblastí Karlovarského kraje 8.2.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Krušnohorské cyklistické magistrály v Karlovarském kraji 21.12.2016 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové 3.4.2014 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary 24.5.2014 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Střela 23.3.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 16.10.2010 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha