Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Ústecký

Název VÚC Datum Akce  
Územní studie - Vedení Doubravské spojky 15.11.2017 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 20.10.2011 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie - Zhodnocení plavebního stupně Děčín ve vazbě na udržitelný rozvoj území 29.6.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek 19.12.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     1. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje 20.5.2017 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     2. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje 14.12.2015 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Krušnohorské cyklistické magistrály v Karlovarském kraji 21.12.2016 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     3. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje 17.2.2019 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha