Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Liberecký

Název VÚC Datum Akce  
     Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 25.2.2014 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek 19.12.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory 9.3.2016 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice 31.5.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie US2 Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem 10.1.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 22.1.2012 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha