Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Královéhradecký

Název VÚC Datum Akce  
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 16.11.2011 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice 15.4.2015 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Analýza koncepcí a nástrojů územního plánování v území Památkové rezervace Kuks s přilehlým komplexm bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě a Národní kulturní památky Betlém v Novém lese u K 1.10.2013 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Analýza rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 3.10.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Návrh a posouzení umístění koridoru silnice propojující městys Častolovice resp. město Kostelec nad Orlicí s městem Rychnov nad Kněžnou včetně posouzení umístění koridoru silnice II/318 dle ZÚR KHK 3.10.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 3.10.2018 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Prověření vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu (TV1pr) Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje 3.10.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Prověření vybraných variant koridoru přeložky silnice II/327 Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov 3.10.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Posouzení potřeby a územních nároků vedoucích ke zlepšení dopravní situace na silnici II/285 v úseku Jaroměř - Nové Město nad Metují v rámci ZÚR KHK 3.10.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Posouzení možnosti variantního řešení severozápadního obchvatu Častolovic jako možného variantního řešení ve vztahu k výsledkům pořízení územní studie 3.10.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Prověření územně technických podmínek pro vymezení koridoru přeložky silnice II. třídy, tzv. obchvatu Častolovic 3.10.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 12.7.2019 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší 20.2.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou 17.10.2017 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Prověření územních podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na území Královéhradeckého kraje 1.9.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie přeložky silnice II/281 v prostoru města Sobotky 31.5.2018 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 16.4.2021 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje 2.7.2018 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 18.7.2020 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Studie možného napojení Dvora Králové nad Labem (PZ Borek, PZ Zboží, ZOO) na D11 z MÚK Jaroměř - sever 6.1.2020 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Specifické oblasti Broumovsko 1.12.2020 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí 3.5.2021 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 13.9.2021 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha