Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Pardubický

Název VÚC Datum Akce  
     Aktualizace č. 3 ZÚR Pardubického kraje   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice 31.5.2012 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vyhledávací studie dopravního připojení Žamberecka a Ústeckoorlicka na R 35 20.1.2011 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vymezení koridorů pro umístění stavby rychlostní silnice R 35 u Litomyšle 20.1.2011 Možnost využití - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 15.5.2010 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     ZÚR Pardubického kraje - aktualizace č. 1 7.10.2014 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     ZÚR Pardubického kraje - aktualizace č. 2 22.9.2016 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha