Seznam ÚPD a ÚPP za kraj

 

 

Pardubický

Název VÚC Datum Akce  
     Aktualizace č. 1 ZÚR Pardubického kraje 7.10.2014 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 2 ZÚR Pardubického kraje 5.7.2019 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
     Aktualizace č. 3 ZÚR Pardubického kraje 12.9.2020 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice 15.4.2015 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vyhledávací studie dopravního připojení Žamberecka a Ústeckoorlicka na R 35 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Územní studie Vymezení koridorů pro umístění stavby rychlostní silnice R 35 u Litomyšle 1.6.2021 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha  
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 15.5.2010 Návrh - nabytí účinnosti   Registrační list     Zastavitelné plochy     Kniha