Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):264
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Löw & spol., s.r.o., Vranovská 767/102, Brno
* identifikační číslo :46990798
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. LÖW JIŘÍ, BRNO
číslo autorizace : 36

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 21.10.2009  
Možnost využití schválení 4.9.2014 schválení možnosti využití jako ÚPP - § 30 odst. 4 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Záznam proveden dne:4.9.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.