Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie US2 Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):304
Pořizovatel:KÚ Libereckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :CITYPLAN, spol. s r.o., Odborů 278/4, Praha 2
* identifikační číslo :47307218
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. KOMRSKA LADISLAV, PRAHA 4
číslo autorizace : 2748

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 17.7.2012  
Možnost využití schválení 10.1.2013  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Záznam proveden dne:21.1.2013 
Zaznamenal(a):Mgr. Tomáš Vaško 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.