Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov - silnice R 35
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):305
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 945/3, Ostrava
* identifikační číslo :44745729
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. HALUZA JAROSLAV, OSTRAVA 1
číslo autorizace : 523

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 3.11.2011  
Možnost využití schválení 16.1.2013 schválení možnosti využití jako ÚPP - § 30 odst. 4 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Záznam proveden dne:31.1.2013 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.