Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech RO2 Šumperk - Zábřeh - Mohelnice, RO3 Lipník nad Bečvou - Hranice, RO5 Jeseník a RO7 Prostějov po aktualizaci č. 1 ZÚR OK
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):309
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :AURatelier, Dolní Hejčínská 31, Olomouc
* identifikační číslo :43588824
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. TEMPÍROVÁ EVA, OLOMOUC
číslo autorizace : 2155

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 5.9.2012  
Možnost využití schválení 31.1.2013 schválení možnosti využití jako ÚPP - § 30 odst. 4 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 2.2.2022  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Záznam proveden dne:2.2.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.